Annonseregler

Vi ønsker at du skal oppleve kjøp og salg på iBok.no som trygg og effektiv. Annonsereglene skal sikre at brukere får trygghet og en bedre brukeropplevelse.

Husk at det er du som er ansvarlig for måten du opptrer på - ikke iBok.no.

 1. Aksept av reglene

  Ved å legge inn en annonse på iBok.no aksepterer annonsøren å være bundet til reglene listet opp på denne siden.

 2. Hva kan annonseres på iBok.no?

  iBok.no er markedsplass for kjøp og salg av brukte bøker. Det er derfor bare mulig å annonsere bøker som har et ISBN nummer på iBok.no.

  Det er ikke lov å annonsere kompendier på iBok.no, hvor videresalg av kompendier bryter med Kopinor sine lovverk.

 3. Innholdet i annonsen

  Dupletter
  For at iBok.no skal være enkelt å navigere, og derav gjøre det lettere for deg å selge, gjelder følgende regel.
  • Et produkt: En annonse
  Opplysninger
  Det er ikke tillatt å legge inn annonser på vegne av andre uten deres godkjenning. Alle kontaktopplysninger skal være ekte. Annonser med oppdiktede navn, telefonnummer, e-postadresse eller lignende vil bli fjernet.

  Ved gjenntatte forsøk på å oppgi feil opplysninger i annonser, kan deaktivering av bruker bli vurdert (Se punkt "Eksludering fra tjenesten" på Brukervilkårene).
  Pris
  Alle annonser må ha en reell pris.
 4. Merkelapper (Tags)

  Merkelapper på iBok er små ord som kan brukes til å kategorisere en bok. Typiske verdier er fagkoder til relevante fag og kurs.

  Feil ved merkelapper

  Om en annonse på iBok gis en feil merkelapp, forbeholder iBok seg retten til å fjerne merkelappen på annonsen.

 5. Endring av annonsereglene

  iBok er ved visse mellomrom nødt til å gjøre endringer på annonsereglene, for at de bedre skal reflektere tjenesten vi tilbyr og brukerene sine ønsker.

  Slike endringer vil bli oppsummert på bunnen av siden. Ved større endringer kan dette bli informert om på relevante sider.

Oppdateringer

4. November 2017
Opprettet egen side for annonseregler, for å tydeliggjøre hvilke forventinger iBok har til selger.