Søk: 'Lov av 5. mai 1927 nr 1 om arbeidstvister (arbeidstvistloven): med endringer, sist ved lov av 28. april 2000 nr 34 (i kraft 1. juli 2000) ; Lov av 19. desember 1952 nr 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemdloven)'

Neste side