Søk: 'Lov om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn (Barnebortføringsloven) (Lov av 08.07.1988 nr. 72)'

Neste side