Søk: 'Lov om avslutning av avtaler, om fuldmakt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) av 31. mai 1918 nr. 4: med endringer, sist ved lov av 5. september 2003 nr. 92 (i kraft 1. januar 2004)'

Neste side