Søk: 'Lov om bygdeallmenninger (Bygdeallmenningsloven) (Lov av 19.06.1992 nr. 59)'

Neste side